Posted By Postkvantnost i društvo
To nikada nismo doživjeli, vidjeli, čuli,……., pa se nismo …….


To je već postala prilično stara ‘pjesma’ reduciranih humanoida, koji misle da izreka o povijesti kao učiteljici života, vrijedi samo za vrijeme vlastitog života i možda naše civilizacije. Niti žele, niti mogu, a i ne dozvoljava im se, pogledati u civilizacijske i svemirske cikluse, jer bi vidjeli da su to mogli saznati i usvojiti znanje temeljem stvarne  povijesti od samih početaka života na Zemlji, odnosno Svemira. No i kod uragana Katrina, čule su se iste izjave, pa se možemo tješiti da je iditizacija najvažniji globalizacijski fenomen.


NASTAVAK

 
Posted By Postkvantnost i društvo
Vjerojatno se mnogi stariji sjećaju ove velike parole, koja je vodila mase u revoluciju proletarijata i završila diktaturom ‘proletarijata’. Vođe Ljenjin i Staljin imaju iza sebe osobnu krivicu za desetke milijuna pogubljenja u ime naroda. Pokušaj globalizacije te proleterske revolucije s gornjom parolom nije uspio. Nije se uspjela održati ni u zemljama u kojima je provedena. Na kraju su proleteri ispali idioti, jer su vjerovali da će oni vladati i da će se dijeliti svakom prema potrebama, a davati prema svojim mogućnostima. Vrhuška je imala velike potrebe, pa je i uveliko uzimala (prigrabljivala), a dijelila je stvarno prema svojim ‘mogućnostima’. Svjedočili smo brzopoteznoj edukaciji za dobivanje diploma onih na vlasti (takozvana “kumrovečka škola” repetitorijskog tipa) i teškoj i skupoj edukaciji siromašnih masa.

Što danas zamijenjuje tu poznatu globaliziranu parolu.? Pa "idioti svih zemalja ujedinite se" – u pokornu masu bijede duha, da bi opet manjina, takozvana elita uzimala prema svojim potrebama, a davala tek toliko da se većina održava na životu, da bi mogla trošiti na kredit u uvjetima newtonijanske paradigme i njene krilatice ‘jači i sposobniji preživljavaju i evoluiraju’. Te su mase uvučene u bespoštedno uništavanje i iskorištavanje prirodnog okoliša (i resursa). Stupanj se idiotizacije posebno kod nas ogleda u varijatni referenduma po starom ili novom zakonu, kako vladajućima odgovara, da bi sačuvali svoje pozicije, a tko pita što misle potpisnici zahtjeva za referendumom i svi građani. No nismo mi ništa specijalni. Masa ne shvaća, da se isto događa širom kapitalističkog svijeta – grabež, nasilje i prevare. U SAD-u, na primjer, se pojavila dugovna rupa od preko 2 miljarde US$ u mirovinskom fondu, zbog navodno krivih ulaganja u vrijednosne papire. Kolika li je naša rupa, to se javno ne govori. U toj istoj Americij nestaje srednja klasa, što i kod nas slučaj. Itd. itd.

NASTAVAK
 
Posted By Postkvantnost i društvo
Ovo je ljeto bilo izuzetno interesantno. Naime, neke se stvari jednostavno ne mogu zaustaviti, ma koliko se god to veliki kapital trudio. Radi se o nizu posljedice naftnog ludovanja: zatrovano more ali i slatkovodne vode zbog isparavanja otrova i vraćanja s kišom, bolesti dišnih putova zbog udisanja isparenih otrova kojima se razgrađivala nafta., itd Neke su posljedice još neprovjerene, kao što je na pr. tvrdnja da se izmjenio tok Golfske struje, što bi moglo imati velike klimatske posljedice, posebno za Europu.

NASTAVAK
 
Posted By Postkvantnost i društvo
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) želi nametnuti porez na korištenje Interneta za financiranje cjepiva u zemljama trećeg svijeta!

Mike Adams, Health Ranger, NaturalNews Editor


(NaturalNews) "Svjetska zdravstvena organizacija UN-a snažno gura nametanje globalnog potrošačkog poreza kako bi pomogla financiranje svojih različitih programa, uključujući i novi prijedlog oporezivanja Internet prometa za plaćanje cjepiva i drugih farmakoloških lijekova za zemlje Trećet svijeta. Da, dobro ste pročitali - WHO želi da svaka osoba na svijetu pomogne u plaćanju lijekova, što će učiniti Veliku farmu još bogatijom.

Smatrajte to poslom reverznog Robin Hooda: krasti će od radničke klase i davati ultra bogatim kompanijama za proizvodnju lijekova!

Naravno to nije prvi put da UN traži od vlada širom svijeta da ilegalno oporezuju svoje građane kako bi provodili svoje planove. Ovo tijelo neizabranih službenika pokušava zakonima "stvoriti poreznu pušionu" (kao što se to pokušalo s trgovanjem sa zagađivanjem, a nije uspjelo jer su mnoge zemlje jednostavno odbile to kao ideju).

U sadašnjoj shemi, WHO je postavio takozvanu listu "medicinskih eksperata" za pripremanje izvješća kojim bi se rasvijetlilo različite ideje financiranja, s kojim bi se poduprli svi WHO projekti u svijetu. Jedna od tih ideja je i da vlade uvedu porez na korištenje Interneta u svojim zemljama i daju novac WHO "za medicinska istraživanja i razvoj" u siromašnijim zemljama u razvoju (to je šifrirani govor - novgovor za nezakonito prelijevanje milijardi novca poreznih obveznika u kofere Velike farma industrije u ime milosrđa).

........
NASTAVAK
 
Posted By Postkvantnost i društvo
Imali smo klasičnu edukaciju, koja je bila također nasilje, no barem je i kao pervertirani industrijalizirani društveni servis, imala karakteristike industrijske organiziranosti. Nakon nje se privatizacijom edukacije javljaju razni putovi za dobivanje završne diplome, posebno oni putovi, koji su "kraći i manje mukotrpni".  I nakon još nekoliko raznih pokušaja, javlja se prijedlog (19.06.1999.) i usvajanje takozvanog Bologna procesa edukacije u Europi s "glavnim područjima reforme:
  • reforma nastavnih planova: sustav tri ciklusa (diplomirani sveučilištarac, magister i doktor znanosti) učenja orijentiranog na studente s fleksibilnim putovima učenja, praćenjem i na kraju omogućenom mobilnošću pri zapošljavanju
  • reforma upravljanja i vladanja sveučilišta: autonomija sveučilišta, strateška partnerstva uključujući i poduzeća, osiguranje kvalitete
  • reforma financiranja: diverzificirani izvori prihoda sveučilišta bolje povezani s učincima,
  • promoviranje jednakosti, pristupa i učinkovitosti, uključujući i mogućnost uvođenja naknada za poučavanje uključivo i omogućavanje kreditiranja studenata".
Već se i iznesenog vidjelo, kako se radi samo prividu promjena. No kako uvijek biva, mudri su prepoznali kako će još proći vremena u istom sustavu, doduše "inoviranom" pa su na sav glas govorili o izvrsnosti ideja reforme. Svi koji su se pobunili su postali uskoro protivnici sutava, euroskeptici, itd.

No kako su godine prolazile raslo je nezadovoljstvo. Može se reči da je trenutno većina razvijenih zemalja Europe, koja je počela provoditi reformu, počela sve glasnije kritizirati ostvareno pa i samu ideju (negdje sam pročitao da BiH i Srbija nisu prihvatile Bolonju?).

Svakom iole upućenom u razvoj znanja i znanosti je bilo jasno da se stari sustav ne može inovirati, već da bi se morao revolucionarno mijenjati, za što nažalost nitko nije bio, a nije ni danas, spreman.

Kada se pogleda i mišljenje studenata Eurobarometer No. 260 - "Students and Higher Education Reform" iz ožujka 2009. (http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/studies/barometersum_en.pdf) očito je kako i studenti ne misle o znanju, koje se sada u potpunosti mijenja tijekom 1 godine,  već samo o zapošljavanju, triku s mobilnošću (koji razara i rastvara nacionalni intelektualni kapital, pretvarajući ga u masu pojedinaca u borbi za vlastiti,  a ne  nacionalni ili pak europski opstanak), te jasno financiranju odnosno kreditiranju studija.

NASTAVAK
 

 

 
Google

User Profile
Postkvantnost i društvo

 
Archives
 
Visitors

You have 92539 hits.