Archives
You are currently viewing archive for February 2010
Posted By Postkvantnost i društvo
To je prva paradigma, koja u podlozi ima ne jednu, već nekoliko teorija svega (TOE), koje sve u principi daju iste odgovore (Haramein, Winter, Larson, na pr.). Dodatna joj specifičnost inherentnost konvergencije znanosti i duhovnosti, koja počiva na teorijama temeljem kojih su izvedeni eksperimentalni dokazi. Gledano s laičke strane, PKP ima odgovore na sva ili barem većinu pitanja, na koje do sada niti jedna paradigma nije mogla sveobuhvatno odgovoriti.

Njeni su temeljni postulati postojanja:

  • supremacija svijesti nad materijom u kojoj je svijest (samo-referencirajući praval) uzrok i početak sveg postojećeg;
  • beskonačna i vječita ‘jednost’ svekolikog postojanje (dokazana jednost ‘neživog’ i živog, materijalnog i nematerijalnog) totalne međusobne povezanosti na subkvantnoj razini - zakon (svjesnog) Jednog (Jednosti) odnosno nedjeljivosti

 

iz čega onda proizlazi:

  • beskonačnost, svepotentnost i sveprisutnost jednog izvora u vječitom kretanju – totalitet postojanja
  • ta vječna sveprisutna svepotentnost izvora daje beskrajni totalitet potencijaliteta postojanja
  • evolucija jednosti je jedino moguća kao višedimenzionalna (3D+1T) sinkrona, koherentna ko-kreativna ko-evolucija sveg postojećeg poštujući zakon kako iznad tako ispod – totalitet odnošenja postojanja
- u znaćenju: sve živo (i ‘neživo’), materijalno i nematerijalno u totalitetu postojanja ko-kreativno ko-evoluira u bezuvjetnoj ljubavi (win-win odnošenje, u kontekstu današnjih pokušaja konvergencije ekonomije, znanosti i duhovnosti).
  • u skladu s izvorom Jednosti postojanja, postojanje se vječito mijenja u periodičkom kretanju (nema početka ni kraja) u svim smjerovima (energija je sveprisutna, jer je posljedica sveprisutnog vala) brzinama koje negiraju postojanje lokalnog i nelokalnog (dajući istovremenost višestrukosti) – totalitet kretanja postojanja

 

NASTAVAK

 

 

 
Google

User Profile
Postkvantnost i društvo

 
Archives
 
Visitors

You have 92538 hits.