Posted By Postkvantnost i društvo
Imali smo klasičnu edukaciju, koja je bila također nasilje, no barem je i kao pervertirani industrijalizirani društveni servis, imala karakteristike industrijske organiziranosti. Nakon nje se privatizacijom edukacije javljaju razni putovi za dobivanje završne diplome, posebno oni putovi, koji su "kraći i manje mukotrpni".  I nakon još nekoliko raznih pokušaja, javlja se prijedlog (19.06.1999.) i usvajanje takozvanog Bologna procesa edukacije u Europi s "glavnim područjima reforme:
  • reforma nastavnih planova: sustav tri ciklusa (diplomirani sveučilištarac, magister i doktor znanosti) učenja orijentiranog na studente s fleksibilnim putovima učenja, praćenjem i na kraju omogućenom mobilnošću pri zapošljavanju
  • reforma upravljanja i vladanja sveučilišta: autonomija sveučilišta, strateška partnerstva uključujući i poduzeća, osiguranje kvalitete
  • reforma financiranja: diverzificirani izvori prihoda sveučilišta bolje povezani s učincima,
  • promoviranje jednakosti, pristupa i učinkovitosti, uključujući i mogućnost uvođenja naknada za poučavanje uključivo i omogućavanje kreditiranja studenata".
Već se i iznesenog vidjelo, kako se radi samo prividu promjena. No kako uvijek biva, mudri su prepoznali kako će još proći vremena u istom sustavu, doduše "inoviranom" pa su na sav glas govorili o izvrsnosti ideja reforme. Svi koji su se pobunili su postali uskoro protivnici sutava, euroskeptici, itd.

No kako su godine prolazile raslo je nezadovoljstvo. Može se reči da je trenutno većina razvijenih zemalja Europe, koja je počela provoditi reformu, počela sve glasnije kritizirati ostvareno pa i samu ideju (negdje sam pročitao da BiH i Srbija nisu prihvatile Bolonju?).

Svakom iole upućenom u razvoj znanja i znanosti je bilo jasno da se stari sustav ne može inovirati, već da bi se morao revolucionarno mijenjati, za što nažalost nitko nije bio, a nije ni danas, spreman.

Kada se pogleda i mišljenje studenata Eurobarometer No. 260 - "Students and Higher Education Reform" iz ožujka 2009. (http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/studies/barometersum_en.pdf) očito je kako i studenti ne misle o znanju, koje se sada u potpunosti mijenja tijekom 1 godine,  već samo o zapošljavanju, triku s mobilnošću (koji razara i rastvara nacionalni intelektualni kapital, pretvarajući ga u masu pojedinaca u borbi za vlastiti,  a ne  nacionalni ili pak europski opstanak), te jasno financiranju odnosno kreditiranju studija.

NASTAVAK
 
0 Comment(s):
No Comments are found for this entry.
Add a new comment using the form below.

 
Leave a Comment:
Name: * Email: *
Home Page URL:
Comment: *
   char left.

re-generate
Enter the text shown in the image on the left: *
 Remember Me?
* fields are requried
    


 
Google

User Profile
Postkvantnost i društvo

 
Archives
 
Visitors

You have 92537 hits.